Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi vastuvõtukatsed 10.klassi astumiseks toimuvad 10.06.2020.

Vabade kohtade olemasolul toimub vastuvõtt 2.-9. ja 11.klassi. 

Vestlused  7.-11. klassi astumiseks toimuvad 15.06.2020, 2.-6. klassi astumiseks toimuvad 16.06.2020.