Svetlana Moskvina

Пон  9 .00 - 14.30

Чет  9.00 - 16.30

Пят 10.00 - 16.30

E-post     Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

К карьерному консультанту могут обращаться ученики, учителя и при необходимости также родители по следующим вопросам:

 • При возникновении сложностей при принятии решений, связанные с выбором профессии и учебного заведения для дальнейшего обучения
 • При нехватке информация о возможностях обучения и трудоустройства, профессиях и спросе на рынке труда.
 • При нехватке информации о принципах построения и планировании карьеры
Так же можно обращаться
 • По вопросам личностного самоопределения
 • При возникновении конфликтных ситуаций в школе и за ее пределами
 • В случае, когда в нет желания ходить в школу
 • При неумении планировать свое время, неумении справляться со своими эмоциями и стрессовыми ситуациями

Где найти информацию?

Портал Rajaleidja.ee предоставляет информацию о возможностях поиска работы, обучения и получения нового образования. Информация на русском и эстонском языках. Информацию смотрите здесь

Портал EUROPA предоставляет информацию о возможностях обучения и работы в Европейском Союзе. Информация представлена на языках Европейского Союза. Информацию смотрите здесь

Портал PLOTEUS предоставляет информацию о возможностях обучения и повышения квалификации в Европейском Союзе. Информация представлена на языках Европейского Союза. Информацию смотрите здесь

Портал EURODESK предоставляет информацию о возможностях молодых людей найти работу, место учебы, переобучения в Европейском Союзе. Информация на эстонском языке. Информацию смотрите здесь

Портал FirstJob.ee предоставляет инфоррмацию о возможностях молодежи найти работу, место прохождения практики, сезонной работы. На портале имеется информация о правилах составления CV и правилах поведения на беседах при приеме на работу. Информация представлена на эстонском языке. Информацию смотрите здесь

Портал EURES предоставляет информацию о свободных рабочих вакансиях в Европейском Союзе, требованиях к соискателям работы и возможностях обучения. Информация представлена на языках Европейского Союза. Информацию смотрите здесь

Куда обратиться?

Если вы хотите новых впечатлений, найти новых друзей и получить новый опыт, участвуйте в программах обмена учеников. Учиться за пределами Эстонии можно в течение академического года, семестра, летом. За дополнительной информацией и помощью обращайтесь к специалистам YFU Eesti. Информацию смотрите на сайте организации. Информация на эстонском, английском и немецком языках. Программы платные. Возраст участников: 15-18 лет.

Если вы закончили гимназию и не знаете какой ВУЗ выбрать в Дании, Великобритании, Испании, вам помогут специалисты в minule.com Информация на эстонском языке. Первая консультация бесплатная, дальнейшее сотрудничество платное.

Если вы хотите найти работу в Европейском Союзе обращайтесь к специалистам EURES Eesti. К специалистам необходима предварительная регистрация. Контакты найдете здесь

Elena Zavora Kontaktandmed: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Svetlana MoskvinaKontaktandmed: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Tööaeg: E-R  8.00 – 16.00

Lastevanemad ja õpilased võivad pöörduda tööajal nendele sobival ajal.

Sotsiaalpedagoog

 • jälgib lapse arengut koolis, isiksuse arenguks hõlbustab keskkonna parendamist;
 • aitab lahendada konfliktsituatsioone, koordineerib kooli tööst osavõtjate tegevust laste probleemide lahendamisel;
 • tegeleb raskusi omavate lastega, uurib perekondlike tingimusi, aitab kaasa kooli keskkonna, õpetajate ja laste vastastike suhete parendamisele;
 • on kooli, lapse ja perekonna vahendaja;
 • loob soodsa keskkonna laste annete ja eriliste võimete arenguks;
 • teeb koostööd linna sotsiaalameti, noorsoopolitsei ja ühiskondlike organisatsioonidega;
 • korraldab kasvatustööd vahetult lastega, kellel esinevad ümbritsevas keskkonnas kohanemisraskused.

Meditsiiniline teenindus

Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral.

Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde. 2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.

Lisainfot lapsevanemale:

-Täpsemat infot sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid kohta leiate asutuse kodulehelt www.kth.ee
-Vaktsineerimisest www.vaktsineeri.ee
-Nakkushaigustest www.terviseamet.ee
-Õpilaste ja üliõpilaste ravikindlustus meil ja mujal www.haigekassa.ee

Palve lapsevanematele - palun ärge saatke haiget last kooli!

Õpilasi teenindab (SA Tallinna Koolitervishoid):

Kooliõde Tatjana Jessina (E,T,N. kell 8:00-16:00) Kabinet on õpilastele avatud  Juhkentali koolimaja B- korpus I korrusel ruumis B-108 . Info telefonil 56256602 E-post: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Kooliõde Liidia Grigorjeva 

Juhkentali maja: K. kell 12:00-16:00, R. 08.00- 12.00.

Lenderi maja: E.T.N.8.00-16.00,K.8.00-12.00, R.12.00-16.00

Info telefonil 56200144 E-post: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab 1-3 klassi õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel (lugemine, joonistamine, muu käeline tegevus ) , koduste õpiülesannete täitmist ja suunamist huvialategevusele.

Pikapäevarühm toimub esmaspäevast reedeni tundide lõpust kuni kella 16.30

Pikapäevarühmas käiv õpilane saab süüa kooli sööklas sooja toitu lisatasu eest.

Lapse pikapäevarühma määramise aluseks on vanema avaldus.

Pikapäevarühmas peetakse kinni päevakavast ja koala kodukorrast.

Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „ Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ § 4 lg 3 on pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu 92 senti.

Info: tel 6191601