Riigieksamite ajad 2018/2019. õppeaastal:

Eesti keele (kirjalik eksam) – 22. aprill 2019. a;

Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 23. aprill 2019. a;

Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 23.–25. aprill 2019. a.