25. oktoobril 2023.a nr 4-18/3  1.Nõustada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi PÕK ja GÕK muudatustega

18. oktoobril 2023.a nr 4-18/2 1.Nõustada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi põhimääruse muutmisega

30. augustil 2023.a nr 4-18/1 1. Anda hoolekogu nõusoleku õpilaste arvu suurendamiseks põhikooli klassides 2023/2024 õppeaastal.