TALLINNA HARIDUSAMET

 

KÄSKKIRI

 

 

 

Tallinn

29. juuni 2007 nr 1-2/435p

 

 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ruumide ja inventari kasutusse andmise hindade kehtestamine

 

 

 

Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  § 44 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 29.mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra p 2.2, Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 Hindade kehtestamine linna asutustes p 2 ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori 07. mai 2007 taotluse nr 2-12/97

 

Link

     

 

 Hinnakiri 

Nimetus Ühik Hind
Jõusaali kasutamine (terviksaal) tund 18.00 €
Keskmise auditooriumi kasutamine (alates 61 inimesest) tund 23.00 €
Suure võimla osaline kasutamine (alates 22m X 40m) tund 40.00 €
Söögisaali kasutamine tund 16.00 €
Väikese aula kasutamine (kuni 150 m²) tund 19.00 €
Väikese võimla kasutamine (kuni 14m X 28m) tund 19.00 €
Väikese võimlemissaali kasutamine koos inventariga (aeroobikasaal, maadlussaal jne) kuni 50 m2 tund 12.00 €
Aula kasutamine sporditegevuseks tund 28.00 €
Erialaklassi kasutamine tund 18.00 €
Klassiruumi kasutamine tund 12.00 €
Meediaklassi kasutamine tund 14.00 €
Suure aula kasutamine (al. 151 m²) tund 38.00 €

Lisainfo: 6604597, 6191602