1. Lenderi koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 7:30 – 18.00  ja Juhkentali koolimaja - esmaspäevast reedeni kell 7:45 – 18.00.

2. Õppetöö algab Lenderi majas kell 8:00 ja Juhkentali majas kell 8:15

3. Tund on õppetöö ühik kestusega 45 minutit.

4. Söögivahetunni pikkus on 15 minutit, vahetunni - 10 minutit.

5. Kontaktõppe ja söögivahetundide ajakava:

Lenderi maja:

 • 1. tund 8:00 – 8.45
 • 2. tund 9.00 – 9:45, söögivahetund
 • 3. tund 10.00 – 10:45, söögivahetund
 • 4. tund 11.00 – 11:45, söögivahetund
 • 5. tund 12:00 – 12:45, söögivahetund
 • 6. tund 13:00 – 13:45, söögivahetund
 • 7. tund 14:00 – 14:45, söögivahetund
 • 8. tund 15:00 – 15:45
 • 9. tund 15:55 – 16:40

Juhkentali maja:

 • 1. tund 8:15 – 9:00
 • 2. tund 9:15 – 10:00, söögivahetund
 • 3. tund 10:15 – 11:00, söögivahetund
 • 4. tund 11:15 – 12:00, söögivahetund
 • 5. tund 12:15 – 13:00, söögivahetund
 • 6. tund 13:15 – 14:00, söögivahetund
 • 7. tund 14:15 – 15:00,
 • 8. tund 15:10 – 15:55
 • 9. tund 16:05 – 16:50

6. Pikapäevarühma ajakava:

 • 12.00 – 14.00 – kogunemine, mängutund/ vaba tegevus
 • 14.00 – 14.15 – söömine
 • 14.15 – 15.00 – liikumistund/ jalutuskäik õues
 • 15.00 – 16.00 – õppimine
 • 16.00 – 16.30 – loovtegevuste tund
 • 16.30 – kojuminek

7. Koolimajas töötavad huvi- ja aineringid. Registreerimine ringidesse toimub kooli kodulehe kaudu kuni 25. septembrini. Ringide toimumise aeg, koht, sihtgrupp ja õpetaja avaldatakse kooli kodulehel.

8. Klassivälised üritused lõpevad hiljemalt kell 21:00

9. Õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisenemist ja väljumist. Vahetundidel peavad õpetajad korda vastavalt korrapidamisgraafikule.