Kooli eelarve

Kooli eelarvega seonduv teave on kättesaadav Tallinna linna eelarve kodulehel: https://www.tallinn.ee/et/tallinna-linna-eelarve

 

Riigihanked

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

Hetkel TKVG's riigihankeid ei ole.

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.


Tellitud uuringud ja analüüsid

Uuringuid ja analüüse ei ole tellitud

 

Jõustunud kohtulahendid

Kohtulahendid puuduvad