Õpilaste logopeediline tugi.

Põhieesmärk:

Kirjalikku ja suulise kõne häirete parandus ja hoiatus, mis takkistavad edukalt õppimist koolis. Logopeedilis abi vajavad lapsed, kellel on hääldamis deffektid; kirjaliku kõne häired (kirjutamine ja lugemine); kellel on raskused õppimises.

Ülesanned:

1. Hääldamise deffektide korrektsioon.

2. Düsgraafia ja düsleksia ärahoidmine:

  • Helilise sõna koosseisu ettekujutuse formeering;
  • Keelelise analüüsi-sünteesi harjumuste areng;
  • Sõnavara täiendus ;
  • Kõne leksilise ja grammatilise külje korrektsioon;
  • Psühho-füüsiliste protsesside areng.

3. Düsgraafia, güsleksia ja düsotograafia korrektsioon. Abi vene keele prograamise materjali omandamises nendele, kellel on sellega raskused.

Töö organiseerimine:

1. Hääldamise korrektsiooni individuaalne õppimine.

2. Kirjakõne korrektsiooni õppimine gruppis (45 min.)

3. Kõik tunnid vastasvalt tunniplaanile.

4. Vanemate klasside õpilastele ja vanematele konsultatsioonid.

Koolilogopeed Galina Kabanova

Õpiabi õpetaja Olga Jerofejeva