Gümnaasiumi vastuvõtmise kord on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 23.02.2017 käskkirjaga nr 1-2/89 lisa 5. Tutvuge siit.

Vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks vabadele õpilaskohtadele on lõppenud, vabu õpilaskohti koolis ei ole.

Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks:

14.06.2023. kell 10.00 Lenderi majas (Kreutzwaldi 25, Tallinn), 2.-6.klassid

15.06.2023 kell 10.00 Lenderi maas (Kreutzwaldi 25, Tallinn), 7.-11.klassid