Gümnaasiumi vastuvõtmise kord on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 23.02.2017 käskkirjaga nr 1-2/89 lisa 5. Tutvuge siit.

Vastuvõtt 2022.-2023. õppeaastaks vabadele õpilaskohtadele:

1.klass - 14.06.2022 kell 10.00

2.-6.klassid - 15.06.2022 kell 10.00

7.-9. ja 11.klassid - 16.06.2022 kell 10.00

10.klassid - 21.06.2022 kell 10.00