SA Keskonnainvesteeringute Keskus

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

Projekt "Õpime tundma ja hoidma Eestimaa loodust"

 

Projekti eesmärk:

Loodusõpetuse teoreetilistes kursustes õpitu kinnistamine; praktiliste tööde käigus kogutud materjali süstematiseerimine ja tundmaõppimine; õpetada nägema keskkonnaprobleeme ja leidma neile lahendusvõimalusi ning õpilaste uurimisvõimete arendamine; teadvustada inimese, kultuuri ja sotsiaalse keskkonna sõltuvust looduslikest eeldustest. Projekti kaudu süvendavad õpilased teadmisi elukeskkonna seaduspärasustest ning saavad kasutada omandatud teadmisi igapäevase eluga seonduvate probleemide lahendamisel ja loodusnähtuste kirjeldamisel, selgitamisel ja prognoosimisel. 

Projekti sihtrühm:

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 5.-11. klasside õpilased

Projekti tegevused:

Peamisteks tegevusteks on looduspraktika, õppekäigud, muuseumi kollektsioonidega ja lihtsate uuringute teostamine

Projekti tulemused:

Praktikatundide ja õppekäikude käigus uurivad õpilased  ja koguvad andmeid Eesti tähtsamate maavara kohta. Kogutud andmete põhjal koostavad õpilased uurimistööd ja multimeedia presentatsioonid, mida on võimalik kasutada õppetöös. Õpetajad koostavad töölehed ja tunnikavad, mida on võimalik kasutada geograafia-, bioloogia- ja loodusõpetusetundides.   

Projekti kestus:

11.01.2010 - 30.04.2010