Õpilaste arvud on võimalik jälgida Tallinna Haridusameti koduleheküljel:

https://info.haridus.ee/Asutus/1270