19.03.2020 toimus e-õppenõukogu. Otsused:

  1. Hindamine toimub jätkuvalt TKVG õppekava järgi.
  2. Alates 23.03.2020 7.- 12. klassides õpetamine toimub mooduli meetodi järgi, v.a. vene keel, eesti keel, inglise keel, matemaatika
  3. Alates 23.03.2020 iga õpetaja planeerib ja viib läbi videokonsultatsioon õpilastele, päevakava koostab õppealajuhataja.
  4. Alates 20.03.2020 oskusainete ainekoondise õpetajad korraldavad kehalise kasvatuse või muusika videotunnid igapäev kell 11.00
  5. Alates 23.03.2020 algkoolis taastatakse e-tunnid oskusainetes.
  6. Õpilased, kellel ei ole arvuti kodus, võivad rentida arvutid koolis, vastava avalduse edastatakse klassijuhatajale.