25. oktoobril 2023.a nr 4-18/3 1. Nõustada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi PÕK ja GÕK muudatustega

18. oktoobril 2023.a nr 4-18/2 1. Nõustada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi põhimääruse muutmisega

30. augustil 2023.a nr 4-18/1 1. Anda hoolekogu nõusoleku õpilaste arvu suurendamiseks põhikooli klassides 2023/2024 õppeaastal.

 

TKVG töötasujuhend

TKVG HEV kord 2020

TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUMI 2023/2024 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

I. Juhtimine
Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava koostamine
Vajaliku eesti keele oskusega pedagoogide värbamine


II. Personal
Pedagoogide eesti keele tase tõstmise toetamine
Erinevate ainete õpetajate koostöö mitmekesistamine eestikeelse õpetuse tõhustamiseks


III. Koostöö huvigruppidega
Keele ja kultuuri teema –aasta 2023-2024 ürituste läbiviimine
TKVG 100.aastapäeva tähistamine


IV. Õppe- ja kasvatustegevus
Õppeprotsessi mobiilsuse mitmekesistamine
"Keel ja kirjandus" ainekavade koostamine
Rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimine
Projekti "Roheline kool" põhimõtete juurutamine
Tehisaru juurutamine õppeprotsessi
Eestikeelsele õppele üleminekuks ainekavade koostamine
Õppetöö korraldamine Ukraina sõjapõgenikest õpilastele I –III kooliastmes


V. Ressursside arendamine
Kooli digitaristu uuendamine
Elektroonilise dokumendisüsteemi laiendamine (Postipoiss)

Vabade ametikohtade täitmise kord (PDF)

TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUMI PÕHIMÄÄRUS 

 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest (Tallinna linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17).

Tallinna linna andmekaitsetingimused

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi isikuandmete töötlemise ja kaitse kord 

Lisa 1. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on infotehnoloog Julia Ratšinskaja, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Õppenõukogude otsused

Õppe- ja kasvatustööd toetavate sündmuste plaani ehk üldtööplaaniga saad tutvuda allolevatel linkidel:

Töökorralduse reeglid